Case Study

Doplnkové požiadavky, rôzne vylepšenia a nové funkcie v reporte

V minulom článku o novo-vytvorenom reporte sa spomenuli jeho informačné výstupy a zistenia. Tých tam je samozrejme viac, no sú špecifické pre potreby jednotlicov, ktorí tento report využívajú.

Naopak v tomto krátkom blogu sa opíše modifikácia tohto pôvodného reportu, do ktorého sa pridali rôzne nové funkcie, zmenil sa jeho vzhľad a pridali sa obdobné dáta (datasety) doplnené o dlhšie časové obdobie (2015 – 2019). Konkrétne tento report je prepojený so siedmimi datasetmi a je vyladený na čo najväčší výkon. Daný report vie zobraziť aktuálny školský resp. akademický rok a päť rokov dozadu. Tento komplex datasetov slúži na identifikáciu vývoja a trendu prihlásených resp. zapísaných žiakov stredných škôl na akadémie či fakulty vysokých škôl.

Pri pohľade na upravený report je vidieť zmena v použitých farbách, ktoré sú viac prívetivejšie a vedia lepšie zobraziť  ponúkané doplnkové funkcie. Do celého reportu sa pridal ľavý stĺpec slúžiaci k tomu, aby si používateľ  vedel z vyskakovacieho menu (horné tlačidlo) vybrať dodatočné filtre, ktoré sa vzťahujú na jeho špecifické požiadavky zobrazenia IT fakúlt či škôl z určitých samosprávnych celkov a logo otáznika, ktoré slúži na zobrazenie nápovied napomáhajúcim k lepšiemu zorientovaniu sa v prehľadoch a ich význame (viď obrázok). V neposlednom rade sa tu nachádza aj logo IT komunity a našej spoločnosti, ktoré sú aktívne, a teda sa vie používateľ  ľahšie dostať na príslušnú stránku napr. za účelom lepšieho spoznania týchto tímov a ich činností.

Druhá časť reportu sa špecializuje výhradne na Žilinský kraj, a teda všetky filtre, ukazovatele a vizualizácie sú vyselektované len na mestá a školy v tomto samosprávnom celku. Tieto špecifické vizuály sú doplnené o datasety minulých rokov, kedy vedia lepšie znázorniť vývoj atraktivity alebo akéhosi dopytu po jednotlivých fakultách ŽU.  Z tohto vizuálu sa dá napr. zistiť to, že Fakulta riadenia a informatiky zaznamenala dvojnásobne zvýšený počet  zapísaných študentov. Tu je na mieste sa pýtať prečo sa to stalo, ako sa to stalo a čo si vedia iné fakulty z tohto prípadu zobrať za svoje ako best practice.  Obdobne to platí aj pri Fakulte elektrotechniky a informačných technológií a pod. Zmyslom tejto činnosti je poskytnúť prehľadné vizuály príslušným fakultám na to, aby si vedeli navzájom pomáhať, zlepšovať svoje aktivity smerom k študentom, no zároveň byť „konkurentami“, ktorí sa navzájom posúvajú vpred.

Cieľom týchto úprav bolo najmä zvýšiť interaktivitu používateľa s reportom, zlepšiť UI a vyťažiť čo najviac z dostupných dát, ktoré budú služiť na lepšie zorientovanie sa v rôznych situáciách používateľa.

IT kraj a Team Accencis

Značky: Case Study

Najčítanejšie!

Značky

Menu